2022 – historie akcí

Ranní mše se zpěvem rorátů v podání plzeňského literátského bratrstva
každá adventní neděle od 6:45 hodin


Adventní půlhodinky s varhanními improvizacemi (jubilejní 20. ročník)
vždy od 15:00

27.11. Vladimír Roubal

4. 12. Miroslav Pšenicka

11. 12. Pavel Černý

18.12. Jakub Janšta

28.11 – v 19:00 soubor Ritornello: koncertní provedení rorátu

17.12 – 18:00 přinášení Ježíška do jesliček

24.12 – 24:00 půlnoční bohoslužba s biskupem mons. T. Holubem

  • Nahum Tate – Pastýři stáda hlídali
  • Adam Václav Michna z Otradovic – Vánoční roztomilost, Vánoční hospoda
  • Karel Václav Holan Rovenský – Král mocný
    – účinkuje Schola sv. Bartoloměje a Resonance, varhany, trubka

25.12 – 10:00 mše na Hod boží s biskupem mons. T. Holubem

  • hudebně doprovází katedrální dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje – Koledy v úpravě Víta Janaty a Radka Rejška pro smyčcový kvartet, hoboj, hornu, trubku, varhany, tympány.

25.12 – 16:00 katedrální schola pod vedením Petra Kryla: pontifikální nešpory (Aleš Nosek, varhany)

26.12- 16:00 slavnostní vánoční koncert

Uctění svátku sv. Cecílie, patronky duchovní hudby 22.11.2022 od 18 hodin za zpěvu Svatocecilských hudebních nešpor. Během liturgie byl požehnán a využit nově zakoupený varhanní positiv pro katedrálu.

13.11. – 10:00 Karel Hradil – Žalm 103 Má duše chval Hospodina; Juan Alfonso García – Ecce panis angelorum, zpívá SsvB.
Postludium Marc-Antoine Charpentier – Preludium z Te Deum, hraje Aleš Nosek.

6.11. – 10:00 Komorní orchestr dětí při Schole od sv. Bartoloměje – J.S. Bach: Již Boha pojďme vzývat; Michael Haller – Pange lingua

Fotogalerie ze setkání duchovních sborů – Bor u Tachova

8.10.2022 – Bor uTachova

Setkání sborů Plzeňské diecéze – kostel sv. Mikuláše

25.12.2021 – Katedrála sv.Bartoloměje v Plzni

Na biskupské mši 25.12.2021 v katedrále sv.Bartoloměje v Plzni vystoupil náš dětský sbor v doprovodu orchestru a varhan a provedl jednohlasně několik vánočních koled, které pro sbor zaranžoval hudební skladatel a režisér Českého rozhlasu „Vltava“ pan Mgr.Radek Rejšek.

17.04.2022 – Katedrála sv.Bartoloměje v Plzni

I na Boží hod Velikonoční provedl dětský sbor několik velikonočních písní, s doprovodem orchestru a varhan, pro naše potřeby upravené panem Radkem Rejškem.

24.04.2022 -Jižní Čechy

V dubnu proběhlo víkendové soustředění pro dětský sbor v jižních Čechách, spojené s kurzem hlasové výchovy a pěvecké techniky, který vedl pan Jiří Balek, regenschori z Českého Krumlova. V Plzni proběhlo i setkání dětských chrámových sborů z jižních a západních Čech, spojené se společnou zkouškou, hlasovou výukou a společným závěrečným vystoupením.

Červen 2022

V červnu náš sbor vystoupil v Plzni v rámci festivalu různých kapel a sborů zvaném Pils Alive.

Červenec 2022

V červenci v plzeňské Meditační zahradě v rámci Dne seniorů.

10.09.2022 – Klášter Teplá

Navázali jsme kontakt s bavorským dětským sborem z Viechtachu, který vede paní Daniela Linkmann  a společně jsme zpívali 10. září na diecézní pouti v Teplé, v klášterním chrámu na pontifikální mši s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Provedli jsme společnou píseň pro lid obecný v doprovodu žesťového kvartetu, tympánů a varhan, kterou pro nás upravil skladatel Vít Janata z Prahy. Sbor z Viechtachu provedl ještě několik mešních německých a anglických skladeb.

×