Varhanní kurzy 2022/2023

KURZ PRO CHRÁMOVÉ HUDEBNÍKY

Biskupství plzeňské pořádá tradiční 2-letý kurz pro hudebníky z celé diecéze. Náplní kurzu je varhanní hra, improvizace, dějiny varhan, základy vedení sboru, greg.chorál, liturgika…
V současnosti probíhá dvouletý cyklus ve školním roce 2021/22 a 2022/23.
V červnu 2023 končí současný cyklus závěrečnými zkouškami a zároveň je možnost se na jaře 23 do nového 2-letého cyklu přihlásit. Nový cyklus začne na podzim 2023.

PLZEŇSKÉ DIECÉZE

Františkánská 11, 301 00 Plzeň

Školní rok 2022/2023

AN: Aleš Nosek
MSR: Markéta Schley Reindlová

Říjen

1.+ 5.10. AN

21.+22.10. MSR

Listopad

5.+ 9.11. AN

18.+19.11. MSR

Prosinec

3.+ 7.12. AN

16.+17.12. MSR

Leden

7.+ 11.1. AN

20.+21.1. MSR

Únor

3.+ 4.2. MSR

18.+ 22.2. AN

Březen

11.+ 15.3. AN

24.+ 25.3. MSR

×