2023 – historie akcí

Popeleční středa:

Začátek – kancionál 303

odpadá úkon kajícnosti i Kyrie-rovnou vstupní modlitba

2 čtení

Žalm 51 strana 115

Před evangeliem verš : Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův

K popelci : Komenský (úpr. B. Korejs): Soudce všeho světa, Bože, Duše Kristova, Jenž jsi trpěl za nás, kancionál 320 latinsky

Ordó 504

Obětování kancionál 303 další sloky

Otčenáš

Přijímání:

 kancionál 303

Ó, Beránku nevinný

O, bone Jesu

Závěr: 317

sborové noty zde:

https://krylovi.eu/Popelec/Popelecni_streda.html

4. února – Mše pro řeholníky, katedrála sv. Bartoloměje v 10:00. Uvedení Páně do chrámu.
– hudba: Vít Janata – mešní zpěvy v úpravě pro smyčcový kvartet, 2 lesní rohy a
varhany
– varhany: Aleš Nosek
– zpěv: Blanka Nosková

Plánujeme další několikadenní soustředění pro dětský sbor mimo Plzeň. Kurz hlasové výchovy a pěvecké techniky. Po Novém roce setkání dětských sborů z různých diecézí v Plzni.

×