2022 – Hudba při liturgii v katedrále sv. Bartoloměje

Upravit „2022 – hudba při liturgii – CHORÁL“

ne 16. 10. 2022 (29. n. mezidobí) 10:00 katedrála Plzeň

ne 27. 11. 2022 (1. adventní) 10:00 katedrála Plzeň

Při nedělních mších v 10 hodin zpívá katedrální Schola od sv. Bartoloměje (SsvB).

Ranní mše se zpěvem rorátů v podání plzeňského literátského bratrstva
každá adventní neděle od 6:45 hodin

24.12 – 24:00 půlnoční bohoslužba s biskupem mons. T. Holubem

25.12 – 10:00 mše na Hod boží s biskupem mons. T. Holubem, hudebně doprovází katedrální dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje – Koledy v úpravě Víta Janaty a Radka Rejška

25.12 – 16:00 pontifikální nešpory (katedrální Schola od sv. Bartoloměje, Aleš Nosek, varhany)

1.1.2023 – 10:00 slavnost Matky Boží Panny Marie s biskupem mon. Tomášem Holubem, hudebně doprovází pěvecký sbor Resonance – Vánoční ordinárium Stanislava Jelínka v doprovodu žesťového kvartetu a varhan

Mohli jste slyšet:

5.12.2022 – 2. neděle adventní:
Jan Traján Turnovský – Všichni věrní křesťané
J.S.Bach – chorální předehra Wachet auf a chorál Procitni, ó lide Boží

20.11 – 10:00 Slavnost Ježíše Krista Krále – Úvod – Preludium a fuga Es dur – Moritz Brosig, Proprium od Jiřího Břízy v podání spojených sborů Resonance a Schola od sv. Bartoloměje, Postludium Toccata b-moll Louis Vierne

×