Historie akcí

Diecézní pouť Teplá 2023

 • Vstup – Intráda pro žestový kvartet, tympány a varhany na píseň 512 Bože před tvou velebností
 • Před evangeliem – Jubilate Deo z Taize
 • Obětní průvod – Chleba a víno z Truverské mše – Petr Eben
 • Přijímání – Pie Jesu – Andrew Lloyd Weber, Ave Maria – Gen Verde
 • Te Deum
 • Hroznatovský chorál
 • Závěr – Intráda
 • Varhany: Aleš Nosek
 • Žestový kvartet – Petr Mráz
 • Tympány – Jakub Bayer
 • SAšáci – Alexandra Benešová
 • autor intrády – Radek Rejšek

×