Sbory

Při katedrále jsou tyto chrámové sbory:

Katedrální chrámová schola
Umělecký vedoucí: Petr Kryl
Schola doprovází pravidelně nedělní a sváteční liturgie, spolupodílí se také na dalším hudebním životě katedrály, jako je např. Noc kostelů, natáčení CD apod. Její repetoár je převážně zaměřen na kratší polyfonní a capellová díla určená k propriu, nicméně zpívá i figurální ordinária (Mozart – Korunovační mše, Dvořák – Mše D dur ad.).

Resonance
Umělecký vedoucí: Jitka Chaloupková
Sbor účinkuje několikrát ročně. Kromě propriálních vložek především zpívá delší figurální ordinária.

SCHOLA CANTORUM PILSENSIS
Umělecký vedoucí:
Schola zpívá gregoriánský chorál v katedrále cca. 6krát do roka. Aktuální termíny doprovodu liturgie scholy na rok 2018 jsou:

neděle 18. února 10:30 (1. neděle postní)
neděle 18. března 10:30 (5. neděle postní)
čtvrtek 29. března 9:30 (Missa Chrismatis)
neděle 6. května 10:30 (6. neděle velikonoční)
neděle 30. září 10:30 (26. neděle v mezidobí)

neděle 16. prosince 10:30 (3. neděle adventní)

 

Kromě těchto sborů spolupracujeme např. se sborem od Redemptoristů, um. ved. A. Švehla.