Varhanní kurzy 2018

Přihláška ke stažení: Letak_2018

Vážení hudebníci plzeňské diecéze!
Při Biskupství plzeňském bude opět zahájen dvouletý
Kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské
diecéze. Tento kurz se koná pod odborným vedením
MgA. Markéty Schley Reindlové a M. Mu. Aleše Noska, regenschori plzeňské katedrály. V tomto
letáku bychom Vás rádi informovali o průběhu tohoto
kurzu a naleznete zde i kontakt, na který se můžete
obrátit s Vašimi dotazy. Tento kurz nabízí komplexní
vzdělání současným i budoucím chrámovým
hudebníkům: varhaníkům, sbormistrům a ředitelům
kůrů.

Kdy?
Výuka se koná od září 2018 do června 2020 ve
dvoutýdenním cyklu, vždy první čtvrtek a třetí sobotu
v měsíci. Součástí kurzu je i letní soustředění s intenzivní
výukou v době letních prázdnin a každoroční Přehlídka
varhaníků první sobotu v červnu. V červenci a srpnu se
pravidelná výuka nekoná.

Kde?
Individuální, skupinová i kolektivní výuka probíhá ve
varhanním sále a ve společenském sále v prostorách
římskokatolické fary, Františkánská 11, Plzeň.

Co je náplní kurzu?
Tento kurz zahrnuje jak individuální, tak skupinovou
a kolektivní výuku předmětů, potřebných pro vykonávání
funkce varhaníka, sbormistra a regenschoriho:

varhany, liturgická varhanní hra a improvizace
(individuální výuka)
zpěv (skupinová výuka)
liturgika
gregoriánský chorál
hudební teorie
nauka o varhanách
sbormistrovství

Kurzovné?
1500 Kč za půl roku, studenti 1000 Kč za půl roku,
platba v září a v únoru hotově při výuce.

Jak se přihlásit?
Vyplňte, prosím, co nejdříve přiloženou přihlášku
(kapacita kurzu je omezená!) a zašlete na adresu:
Římskokatolická farnost, Kurz pro chrámové hudebníky,
Fratiškánská 11, 301 00 Plzeň, nebo e-mailem na adresu
schley.reindl@gmail.com

Uzávěrka přihlášek je 20. 5. 2018!
Všichni přihlášení uchazeči budou pozváni k
informačnímu setkání s přehrávkou, které se bude
konat ve čtvrtek 31. května 2018 v 17:00
v prostorách Římskokatolické fary, Fratiškánská 11,
301 00 Plzeň

Informační setkání s přehrávkou
slouží ke zjištění stupně technické zdatnosti ve hře na
klavír. Hra na varhany není nutná.
Požadavky:
Hra na klavír:
1) přednes dvou skladeb vlastního výběru
2) jednoduchý doprovod jedné lidové písně, nebo
písně z kancionálu vlastního výběru
Hudební teorie:
Znalost základních intervalů, rozpoznání durových a
mollových akordů, opakování jednoduchých rytmických
modelů.
Zpěv:
přednes jedné lidové písně, nebo písně z kancionálu
vlastního výběru.

Další aktuální termíny:
Letní kurz pro varhaníky v Tachově: 20.-25.8.2018

Veškeré dotazy zodpovíme
na e-mailové adrese:
schley.reindl@gmail.com
nebo na tel.: 737 427 795
nebo u regenschoriho, vizte kontakty

×