Varhany

V katedrále sv. Bartoloměje stojí třímanuálové varhany vynikajícího romantického stavitele Em. Š. Petra, op. 80. z roku 1894. Byly několikrát přestavovány (20. léta Tuček, 60. léta Organa, 90. léta Fischer).  Mezi lety 2019-2021 prošly varhany generálním restaurováním firmou Brachtl-Kánský. Nástroj čítá 59 registrů.


Dispozice obnoveného nástroje:

I. Manuál C-a3=58t. ,  celkem 14 hlasů    

Principál                                     16´                             

Principál                                     8´                                           

Fléta harmonická                   8´                               

Kryt                                               8´                               

Gamba                                         8´

Roh lesní                                     8´                               

Kvinta                                           5 1/3´                         

Oktáva                                         4´                               

Fléta harmonická                   4´

Roh lesní                                     4´                   

Kornet             3-5x                   8´                               

Mixtura           4-6x                    2 2/3´ 

Cimbál                        3x              2´                   

Trompeta                                     8´                   

II/I, III/I, II/I 16´, III/I 16´. III/I   4´

II. Manuál C-a3=58 t., celkem 11 hlasů

Bourdon                                        16´                             

Principál                                        8´                               

Kvintadena                                   8´

Salicionál                                       8´       

Fléta koncertní                           8´                                          

Oktáva                                            4´                               

Fléta traversa  (přefuk)           4´       

Houslovka                                     4´                   

Oktáva                                            2´                               

Mixtura           4x                          2 2/3´ 

Klarinet                                          8´                   

III/II, III/II 16´, III/II 4´, Tremolo II

III. manuál    C-a3=58t.   v žaluziové skříni, celkem 18 hlasů

Kryt jemný                                    16´     

Principál houslový                    8´                   

Kryt jemný                                    8´                               

Fléta jemná                                  8´                                                       

Aeolina                                           8´                               

Vox coelestis                               8´                   

Oktáva                                            4´                               

Fléta rourková                            4´       

Fugara                                            4´

Nasard                                            2 2/3´                                                                                               

Pikola                                              2´                   

Tercie                                              1 3/5´ 

Larigot                                           1 1/3´ 

Pikolo                                             1´       

Forniture        4x                         2´                               

Trompeta harmonická          8´       

Hoboj                                             8´       

Vox humana                               8´       

Tremolo III

Pedál               C-g1=30t. , celkem 14 hlasů +1 ext. + 1 trsm.

Grand Bourdon                      32´                 

Principál                                    16´                             

Violon                                         16´                 

Subbas                                      16´     

Bourdon                                   16´                 

Salicetbas                               16´                 

Kvinta                                        10 2/3´                       

Oktávbas                                 8´       

Kryt                                            8´                   

Cello                                          8´                   

Salicet                                      8´                                                                              

Oktáva                                     4´       

Kornet           4x                     5 1/3´ 

Pozoun                                    16´     

Trompeta                               8´       

Clairon                                     4´                              

I/P, II/P, III/P, I/P 4´, II/P 4´


Červen 2021 – setkání a účinkování tří dómských varhaníků v rámci znovuotevření katedrály sv.Bartoloměje
Josef Kšica – katedrála sv.Víta Praha
Prof. Franz Josef Stoiber – katedrála sv.Petra Regensburg
Aleš Nosek – katedrála sv.Bartoloměje Plzeň

×