Prosinec

Poznámka: V prosinci jsou Vánoce -viz s. 19,

2.           V plzeňské diecézi: Výročí posvěcení katedrály -917,918

8.           Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

– 130 (111,112,124) nebo písně z odd. 801 ad.

(zvi. 801), k přijímání vhodnou adventní píseň

(např. 106 – 108,114 – 116,127), závěr 117 *

22.          V českobudějovické diecézi: Výročí posvěcení katedrály

-917, 918

* OL též 185, 186

×