Duben

Poznámka: Ve dnech kolem svátku sv. Marka (25. dubna), kdy se tradičně konají modlitby za po­žehnání úrody je vhodné v tyto dny hrát po mši písně 912 (1. sl.) a 913.

23.          Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka – 833, 838/4.sloka*

25.          Svátek sv. Marka, evangelisty

-827

* HK též 893

×