Září

8.           Svátek Narození Panny Marie

– písně z odd. 801 ad., (vhodná je zvi. 801)

12.          Slaví-li se nezávazná památka Jména Panny Marie

– písně z odd. 801 ad., (vhodná je zvi. 805)

14.          Svátek Povýšení svátého kříže

– 317 nebo 306*, k přijímání je vhodná zvi. 712 (koná-li se po mši uctívání sv. kříže, hrát další sloky z písně 317 a 306, nebo též 304)

15.          Památka Panny Marie Bolestné

– 311 nebo 314 (- nezpívá-li se jako sekvence)

16.          Památka (na Moravě nezávazná) sv. Ludmily, mučednice

– 832, 838/2. sl.

28.          Slavnost sv. Václava, mučedníka

– 831, 838/3. sl., na závěr 83 0

29.          Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

– 512 (viz. 1. a 5. sloka), na závěr 870 **

* OL též 385, k přijímání též 782 – 789, 795 * OL též 889

×