Aktuálně

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Program:

Radek Rejšek – Intráda na téma písně Rozleťte se zpěvy vzhůru pro varhany, žesťový kvartet a tympány

Radek Rejšek – aranže písní pro dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje

Martin Moudrý – Postludium na téma písně Hle, vstalť z mrtvých Kristus Pán pro žesťový kvartet, tympány a varhany

Aleš Nosek – varhanní sólo – J. S. Bach – Fuga D dur


VARHANNÍ KURZY 2023/25

Nastávající termíny prvního roku varhanních kurzů:

Březen

 • 2. ME
 • 23. AN – výjezdní kurz do Klenčí pod Čerchovem s paterem Ivanem Pavlíčkem. Tématy budou druhy kancionálů, žaltářů, památky, svátky a slavnosti. Současně bude probíhat výuka na místních historických varhanách v kostele sv. Martina.

Duben

 • 6. ME
 • 20. AN

Květen

 • 4. ME
 • 25. AN

Červen

 • 1. ME
 • 15. AN


VARHANNÍ KURZY 2023/25

7. října bude zahájen kurz s novými lektory:

Varhanní improvizace – MgA. Marie Esslová

Sbormistrovství, vedení sboru – Mgr. Anastázie Šolcová


Diecézní pouť Teplá 2023

 • Vstup – Intráda pro žestový kvartet, tympány a varhany na píseň 512 Bože před tvou velebností
 • Před evangeliem – Jubilate Deo z Taize
 • Obětní průvod – Chleba a víno z Truverské mše – Petr Eben
 • Přijímání – Pie Jesu – Andrew Lloyd Weber, Ave Maria – Gen Verde
 • Te Deum
 • Hroznatovský chorál
 • Závěr – Intráda
 • Varhany: Aleš Nosek
 • Žestový kvartet – Petr Mráz
 • Tympány – Jakub Bayer
 • SAšáci – Alexandra Benešová
 • autor intrády – Radek Rejšek


Z koncertu pařížského varhaníka Érica Lebruna v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni v rámci mezinárodního varhanního festivalu, dne 12.06.2023

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Te Deum (Sinfonie) 

Johann Sebastian Bach
Aria d’après François Couperin BWV 587

Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858)
Andante en mib op. 18 n°1

César Franck (1822-1890)
Cantabile

César Franck (1822-1890)
Pièce héroïque

Joséphine Boulay (1869-1925)
Andante

Louis Vierne (1870-1937)
Carillon de Westminster

Jehan Alain (1911-1940)
Andante
 

Jehan Alain (1911-1940)
Litanies

Eric Lebrun (1967)
Improvisation 

Olivier Messiaen (1908-1992)
Dieu parmi nous (extrait de la Nativité) 

Přídavek


Biskupství plzeňské pořádá:

KURZ PRO AMATÉRSKÉ CHRÁMOVÉ VARHANÍKY

Foto

ŠPAČCI sv. Bartoloměje

– zkoušky každé úterý na faře u františkánů.

Mladší skupina: 13:45

Starší skupina: 15:45

SCHOLA sv. Bartoloměje

 • zkoušky každé pondělí na biskupství
 • Čas: 19:30

RESONANCE

– zkoušky každou středu na faře u františkánů.

Čas: 18:30

×