Aktuálně


PROGRAM DIECÉZE PLZEŇSKÉ v katedrále sv. Bartoloměje

Ranní mše se zpěvem rorátů v podání plzeňského literátského bratrstva
každá adventní neděle od 6:45 hodin


Adventní půlhodinky s varhanními improvizacemi (jubilejní 20. ročník)
vždy od 15:00

27.11. Vladimír Roubal

4. 12. Miroslav Pšenicka

11. 12. Pavel Černý

18.12. Jakub Janšta

28.11 – v 19:00 soubor Ritornello: koncertní provedení rorátu

17.12 – 18:00 přinášení Ježíška do jesliček

24.12 – 24:00 půlnoční bohoslužba s biskupem mons. T. Holubem

  • Nahum Tate – Pastýři stáda hlídali
  • Adam Václav Michna z Otradovic – Vánoční roztomilost, Vánoční hospoda
  • Karel Václav Holan Rovenský – Král mocný
    – účinkuje Schola sv. Bartoloměje a Resonance, varhany, trubka

25.12 – 10:00 mše na Hod boží s biskupem mons. T. Holubem

  • hudebně doprovází katedrální dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje – Koledy v úpravě Víta Janaty a Radka Rejška pro smyčcový kvartet, hoboj, hornu, trubku, varhany, tympány.

25.12 – 16:00 katedrální schola pod vedením Petra Kryla: pontifikální nešpory (Aleš Nosek, varhany)

26.12- 16:00 slavnostní vánoční koncert

Varhanní kurzy 2022/2023

KURZ PRO CHRÁMOVÉ HUDEBNÍKY

Biskupství plzeňské pořádá tradiční 2-letý kurz pro hudebníky z celé diecéze. Náplní kurzu je varhanní hra, improvizace, dějiny varhan, základy vedení sboru, greg.chorál, liturgika…
V současnosti probíhá dvouletý cyklus ve školním roce 2021/22 a 2022/23.
V červnu 2023 končí současný cyklus závěrečnými zkouškami a zároveň je možnost se na jaře 23 do nového 2-letého cyklu přihlásit. Nový cyklus začne na podzim 2023.

PLZEŇSKÉ DIECÉZE

Františkánská 11, 301 00 Plzeň

Školní rok 2022/2023

AN: Aleš Nosek
MSR: Markéta Schley Reindlová

Říjen

1.+ 5.10. AN

21.+22.10. MSR

Listopad

5.+ 9.11. AN

18.+19.11. MSR

Prosinec

3.+ 7.12. AN

16.+17.12. MSR

Leden

7.+ 11.1. AN

20.+21.1. MSR

Únor

3.+ 4.2. MSR

18.+ 22.2. AN

Březen

11.+ 15.3. AN

24.+ 25.3. MSR

Foto

ŠPAČCI sv. Bartoloměje

– zkoušky každé úterý na faře u františkánů.

Mladší skupina: 13:45

Starší skupina: 15:45

SCHOLA sv. Bartoloměje

  • zkoušky každé pondělí na biskupství
  • Čas: 19:30

RESONANCE

– zkoušky každou středu na faře u františkánů.

Čas: 18:30

×