Aktuálně

Popeleční středa:

Začátek – kancionál 303

odpadá úkon kajícnosti i Kyrie-rovnou vstupní modlitba

2 čtení

Žalm 51 strana 115

Před evangeliem verš : Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův

K popelci : Komenský (úpr. B. Korejs): Soudce všeho světa, Bože, Duše Kristova, Jenž jsi trpěl za nás, kancionál 320 latinsky

Ordó 504

Obětování kancionál 303 další sloky

Otčenáš

Přijímání:

 kancionál 303

Ó, Beránku nevinný

O, bone Jesu

Závěr: 317

sborové noty zde:

https://krylovi.eu/Popelec/Popelecni_streda.html

4. února – Mše pro řeholníky, katedrála sv. Bartoloměje v 10:00. Uvedení Páně do chrámu.
– hudba: Vít Janata – mešní zpěvy v úpravě pro smyčcový kvartet, 2 lesní rohy a
varhany
– varhany: Aleš Nosek
– zpěv: Blanka Nosková

Varhanní kurzy 2022/2023

KURZ PRO CHRÁMOVÉ HUDEBNÍKY

Biskupství plzeňské pořádá tradiční 2-letý kurz pro hudebníky z celé diecéze. Náplní kurzu je varhanní hra, improvizace, dějiny varhan, základy vedení sboru, greg.chorál, liturgika…
V současnosti probíhá dvouletý cyklus ve školním roce 2021/22 a 2022/23.
V červnu 2023 končí současný cyklus závěrečnými zkouškami a zároveň je možnost se na jaře 23 do nového 2-letého cyklu přihlásit. Nový cyklus začne na podzim 2023.

PLZEŇSKÉ DIECÉZE

Františkánská 11, 301 00 Plzeň

Školní rok 2022/2023

AN: Aleš Nosek
MSR: Markéta Schley Reindlová

Říjen

1.+ 5.10. AN

21.+22.10. MSR

Listopad

5.+ 9.11. AN

18.+19.11. MSR

Prosinec

3.+ 7.12. AN

16.+17.12. MSR

Leden

7.+ 11.1. AN

20.+21.1. MSR

Únor

3.+ 4.2. MSR

18.+ 22.2. AN

Březen

11.+ 15.3. AN

24.+ 25.3. MSR

Foto

ŠPAČCI sv. Bartoloměje

– zkoušky každé úterý na faře u františkánů.

Mladší skupina: 13:45

Starší skupina: 15:45

SCHOLA sv. Bartoloměje

  • zkoušky každé pondělí na biskupství
  • Čas: 19:30

RESONANCE

– zkoušky každou středu na faře u františkánů.

Čas: 18:30

×