DENNÍ MODLITBA CÍRKVE

Konstituce o posvátné liturgii Druhého vatikánského koncilu (čl. 100) doporučuje „konat společně o nedělích a větších svátcích modlitbu hlavních částí“ denní modlitby církve. V Kan­cionálu jsou uvedeny ranní chvály, zhudebněné nešpory a modlitba před spaním (tzv. kompletář). Nešpory

Mariánské nešpory (085*) se používají v dny liturgických oslav Panny Marie. Nedělní nešpory (084) se mohou zvi. s některými úpravami (hymnus, krátké čtení, texty proseb, závěrečná modlitba) použít i o jiných liturgických dnech než jen v liturgickém mezidobí I. týdnu (viz Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve, Čl. 246 – 247). Předepsaný hymnus je možno nahradit příslušnou písní z Kancionálu, viz Denní modlitba církve – Hymny a básnické modlitby, v adventní době 106 nebo 128, po 17. prosinci 111, ve vánoční 217 nebo 219, ve velikonoční době 411, po slavnosti

*OL též 085B

Nanebevstoupení Páně a o slavnosti Seslání Ducha Svatého 423 atd. Pro dobu postní jsou nešpory u- vedené v Kancionálu nepoužitelné.

Ranní chvály

Totéž co pro nešpory platí i pro ranní chvály (081). Uvedený text hymnu v ranních chválách lze zpívat na nápěv 089 (hymnus), 117 nebo 423.

Modlitba před spaním (tzv. kompletář)

Nedělní kompletář (089) lze z liturgického hlediska používat kterýkoli den v týdnu (viz. Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve, čl. 88).

×