Červenec

4.           Památka (na Moravě nezávazná) sv. Prokopa, opata

– 838/5. sl.

5.           Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa

– 828, 829, 838/1. sl.

14.          Slaví-li se nezávazná památka bl. Hroznatý, mučedníka

838/9. sl.

16.          V ostravsko-opavské diecézi: Výročí posvěcení katedrály

917, 918

22.          Památka sv. Marie Magdalény

– 413 (viz 3. sloka a celkově velikonoční cha­rakter liturgických textů)

26.          Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

824, 825

27.          Památka (v Cechách nezávazná) sv. Gorazda a druhů

838/9. sl., (možno též 828, 829)

29.          Památka sv. Marty

– 845 (viz 5. sloka)

31.          Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

929 (autor textu)

×