SPOLEČNÉ ODPOVĚDI A SPOLEČNÉ RESPONSORIÁLNÍ ŽALMY

V době adventní601*, 602,604
V době vánoční611*, 612; po Zjevení Páně: 613
V době postní662*, 664, 668, 669
V době velikonoční621*, 622*, 623*, 627, 628; po Nanebevstoupení Páně: 629
V liturgickém mezidobík žalmům chvály: 651*, 653*, 656*;k žalmům prosebným: 655*, 663*, 666*, 633, 657, 658, 659, 667,684, 685;poslední týdny: 686
Křest633,657,672/3,624+
Biřmování626, 659,672/3
Svatba633, 648,655
Pohřeb658, 672/3, 686, 624+, 654+, 661+,671+
Posvěcení kostela686
Panna Maria641,642, 643
Svatímučedníci: 646;duchovní pastýři: 647, 672/3;učitelé církve: 684;svati a světice: 633, 648, 649
×