Události / Akce

Na biskupské mši 25.12.2021 v katedrále sv.Bartoloměje v Plzni vystoupil náš dětský sbor v doprovodu orchestru a varhan a provedl jednohlasně několik vánočních koled, které pro sbor zaranžoval hudební skladatel a režisér Českého rozhlasu „Vltava“ pan Mgr.Radek Rejšek. I na Boží hod Velikonoční provedl dětský sbor několik velikonočních písní, s doprovodem orchestru a varhan, pro naše potřeby upravené panem Radkem Rejškem.

V dubnu proběhlo víkendové soustředění pro dětský sbor v jižních Čechách, spojené s kurzem hlasové výchovy a pěvecké techniky, který vedl pan Jiří Balek, regenschori z Českého Krumlova. V Plzni proběhlo i setkání dětských chrámových sborů z jižních a západních Čech, spojené se společnou zkouškou, hlasovou výukou a společným závěrečným vystoupením.

V červnu náš sbor vystoupil v Plzni v rámci festivalu různých kapel a sborů zvaném Pils Alive, v červenci v plzeňské Meditační zahradě v rámci Dne seniorů.

Navázali jsme kontakt s bavorským dětským sborem z Viechtachu, který vede paní Daniela Linkmann  a společně jsme zpívali 10. září na diecézní pouti v Teplé, v klášterním chrámu na pontifikální mši s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Provedli jsme společnou píseň pro lid obecný v doprovodu žesťového kvartetu, tympánů a varhan, kterou pro nás upravil skladatel Vít Janata z Prahy. Sbor z Viechtachu provedl ještě několik mešních německých a anglických skladeb.

Plánujeme další několikadenní soustředění pro dětský sbor mimo Plzeň. Kurz hlasové výchovy a pěvecké techniky. Po Novém roce setkání dětských sborů z různých diecézí v Plzni.

×