ORDINÁRIA

Česká ordinária

Z dobré stovky ordinárií vzniklých po Druhém vatikánském koncilu, uvádí kancionál čtyři*[OL též 582, 583, 584 a HK též 581], která jednak patří mezi nejkvalitnější a nejpoužívanější, jednak jsou spřízněná s různými druhy duchovní hudby: Olejníkovo (502) s chorálem, Břízovo (503) s lidovou duchovní písní, Ebenovo (504) reprezentuje pohled k historii duchovních zpěvů, v Poláníkovu (505) zní současnost našich duchovních zpěvů.

Je dobré, když se ve farnosti znají nejméně tato a pravidelně se střídají.

Není správné, když se u ordinárií neumí Věřím a pouze se recituje.

V Kancionále mají mešní soubory 514520 písně i pro ordinárium. Po textové stránce to jsou tropovaná ordinária (tj. zpěvy s textem ordinária rozšířeným vložkami) a parafráze ordinária. Pocházejí ze starých českých graduálů. Po hudební stránce jsou tyto zpěvy velmi hodnotné. Jsou schválené jako vlastní liturgický text. Z liturgického hlediska nahrazují vlastní text příslušných částí ordinária.

Chorální ordinária

            Kancionál od r. 2004 uvádí tato latinská chorální ordinária: Ordinárium VIII – De angelis (507), Ordinárium XI – Orbis factor (508), Ordinárium Missa mundi (509) a latinské ordo (506) obsahující též Credo I. a Credo III.

            Umožňují-li to podmínky v dané farnosti či komunitě, má se znátb a používat alespoň jedno chorální ordinárium, zvl. Missa mundi (509), latinské ordo (506), Pater noster a Credo III. pro případné použití při mezinárodních církevních akcích.

×