Schola od sv. Bartoloměje

Umělecký vedoucí: Petr Kryl
Schola doprovází pravidelně nedělní a sváteční liturgie, spolupodílí se také na dalším hudebním životě katedrály, jako je např. Noc kostelů apod. Její repetoár je převážně zaměřen na kratší a capellová díla určená k propriu, avšak zúčastňuje se ve spojení s dalšími plzeňskými sbory i provádění figurálních ordinárií (Mozart – Korunovační mše, Dvořák – Mše D dur ad.).

×