Resonance

Umělecký vedoucí: Jitka Chaloupková
Sbor účinkuje několikrát ročně. Kromě propriálních vložek především zpívá delší figurální ordinária.

×