Regenschori

Na diecézní úrovni organizuje regenschori plzeňské katedrály

M. Mu. Aleš Nosek:

 • Kurz pro varhaníky (ve spolupráci s MgA. Markétou Schley-Reindlovou)
 • S diecézními řediteli kůrů, sbory, sbormistry, varhaníky a dalšími chrámovými hudebníky se snaží navázat spolupráci
 • Setkání chrámových pěveckých sborů diecéze
 • Pečuje o hudbu při diecézních poutích
 • Buduje diecézní archiv hudebnin
 • Kontaktuje kněze, varhaníky a sbormistry plzeňské diecéze
 • Je nápomocen při znovuobnovení zaniklých sborů
 • Je nápomocen při obsazení míst, kde se nehraje
 • V rámci grantu Renovabis 2018 nabízí dalším farnostem financování hudby při liturgii
 • Pomáhá organologům mapovat stav varhan diecéze a přispívat k jejich důstojné opravě a záchraně

Z pohledu pozice dómského varhaníka a regenschoriho pak k jeho povinnostem náleží:

 • Pravidelný varhanní doprovod bohoslužeb a pobožností v katedrále
 • Plánování a organizace liturgické i ostatní duchovní hudby v katedrále
 • Pomoc při organizaci varhanního festivalu aj.