Květen

Poznámka: Měsíc květen je v lidové zbožnosti věnován úctě Panny Marie. Vyjma mši o Panně Marii, však mariánské písně (odd. 801 ad.) ke mši nehrajeme – ty se mohou hrát po mši nebo při májových pobožnostech. Ve shodě s liturgií hra­jeme při mši písně odpovídající mešnímu formu­láři. Je to nešvar hrát celý květen při mších mari­ánské písně.

1.           Slaví-li se nezávazná památka sv. Josefa, Dělníka

– 821 – 823

6.           Památka (v Čechách nezávazná) sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

-838/11. sl.*

12.          V pražské arcidiecézi: Výročí posvěcení kate­drály

-917, 918

16.          Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

-835, 838/10. sl.’

20.          Památka (v Cechách nezávazná) sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze -838/12. sl.

21.          V brněnské diecézi: Výročí posvěcení kate­drály

-917, 918

30.          Památka (na Moravě nezávazná) sv. Zdislavy – 834, 838/6. sl.

*OL též 892

* HK též 895

×