SLAVNOSTI, SVÁTKY A PAMÁTKY SVATÝCH

V závorkách jsou responsoriálni žalmy pro případ, že se bere vlastní 1. čtení z lekcionáře V. Přednost vsak mají čteni z fc- riálních lekcionářů.

LedenCli 26.647) 612(18.644)25.647
Únor2.611(H-641)22.672/3
 (23.646)    
Březen19.64925.602  

Duben          (23.

Květen           (1.

                         16.

Červen           11.

24. slav.

611)            25.    645             29.   649

658)              3.    645             14.   645

646            (20.    647)            31.   641

612            (22.    647)   24.vig.       654

659            (28.    647)   29. víg.      645

29. slav.

Červenec 3.

633 (645)

647             (4. 649)                5. 647

                      (6.

                         23.

646)          II. 633                (22. 658)

633           25. 645               (26. 685)

                        (M.

Srpen             (1.

                         10.

                           24.

Září                 8.

                               (16.

                              29.

Říjen              (1.

                             (15.

                              28.

647)

684)             6.   611,612         9.    646

646      15. vig. 642           15. sv. 643

659            (29.   654)

641             14.   668             (15.    646)

648)            21.   645              28.    659

656            (30.   647)

657)            (2.   668)             (4.    649)

684)           (17.   633)             18.    659

645

Listopad          1.

                             18.

642            9. 686                 (13. 649)

651            30. 645

Prosinec           8.

651             26. 646                27. 656

                             28.

612

×