Březen

BŘEZEN

Poznámka: V březnu – dubnu bývají Velikonoce, viz s. 21,

19.          Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

– 821 – 823

25.          Slavnost Zvěstování Páně

– ke mši 130 nebo 111, k přijímání 106, 108, na závěr 117, je možno též ke mši zpivat roráty’ (není vhodná 817- je to slavnost Pána Ježíše, ne Panny Marie)

* OL též 181- 186

×