SVÁTOSTI A DALŠÍ BOHOSLUŽBY

Křest se koná obvykle mimo mši; použijeme 906. Koná-li se při mši, je formulář a tedy i písně z příslušného dne; v neděli není Věřím. Při vlastním mešním formuláři se vhodným způsobem použije 906.

V neděle adventní, postní, velikonoční, na slavnosti, na Popeleční středu a ve Svatém týdnu musí být mešní formulář z těchto dnů, nesmí být formulář např. k biřmování, pomazání nemocných, svatební, pohřební. Toto musí respektovat i výběr písní a hudby k těmto mším; např. při pohřební mši na adventní neděli se musí zpívat písně adventní, nikoliv za zemřelé.

Biřmování je pravidelně ve mši. Při vlastním formuláři zpíváme 421, 424, 425. Při mazání křiž­mem 422, 423. V neděli a slavnosti není Věřím, ve všední dny ani Sláva.

Při hromadném udělování pomazání nemoc­ných zpíváme 525, jinak písně podle liturgické doby. Při vkládání rukou – symbol působení Ducha Svatého – 422,423.

Při svatební mši zpíváme 916 a dbáme na to, aby případné vložky nebyly vyloženě hudba světská.

Při pohřební mši zpíváme 921, 923, 925; písně 922, 924, 926 na vhodných místech po­hřebního obřadu.

Při bohoslužbě slova zásadně nepoužíváme mešní písně. Používáme písně z liturgické doby, příležitostné a k svátým; k případné eucharistické adoraci resp. přijímání těla Kristova příslušné písně o Pánu Ježíši.

Pro jakoukoliv bohoslužbu, při které se přináší ze svatostánku tělo Kristovo, platí tato zásada: Od chvíle, kdy se svatostánek otevře, do chvíle, kdy se zavře, se nezpívá popř. na varhany nehraje nic jiného, než eucharistické písně a zpěvy.

×