Říjen

Poznámka: V měsíci říjnu jsou věřící vyzývání k hojnější modlitbě růžence. Při společných rů­žencových pobožnostech je vhodné mezi desátky hrát příslušné sloky písně 814 (1. -5. sl. růženec radostný, 6.-10. sl. růženec bolestný, 11. – 15. sl. růženec slavný, sloky k růženci světla jsou uvedeny na konci této brožurky).

2.           Památka Svatých andělů strážných

– 512 (viz 1. a 5. sl.), na.závěr 870*

4.           Památka sv. Františka z Assisi

– 909, 928 (autor textu)

7.           Památka Panny Marie Růžencové

– písně z odd. 801 ad. (vhodná je zvi. 810), na závěr 814 – úvodní sloka

12.          Slaví-li se nezávazná památka sv. Radima, biskupa

– 838/9. sl. (též možno písně ksv. Vojtěcho­vi,viz 23. dubna)

* OL též 889

15.          Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

– 312 (autorka textu)

16.          Slaví-li se nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice

838/8. sl.*

(V ostravsko-opavské diecézi: Svátek sv. Hedviky, řeholnice

891, 838/8. sl.)

Slaví-li se nezávazná památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny

844 nebo písně k Nej světšj Šímu Srdci

Ježíšovu: 702, 708, 709, 715, 723,728**

18.          Svátek sv. Lukáše, evangelisty

-827

30.          V královéhradecké diecézi: Výročí posvěcení katedrály

-917,918

*   OL též 891

** OL též 784

×