DOBA VELIKONOČNÍ

slavnost Zmrtvýchvstání Páně 627
po 627 út 627 st 627 čt 627 pá 627 so 627
2.neděle 621
po 624	ůt625	st 633	čt633	pá624	so 621
3.neděle 622
po 625	út646	st 628	čt628	pá647	so 622
4.neděle	A 672/3	B625	C685
po 658	út628	st 624	čt624	pá625	so 612
5.neděle	A 684	B	652	C 659
1.po 626	út 626	st	649	čt 648	pá 669	so 664
2.po 686	út 642	st	657	čt 662	pá 662	so 662
6.neděle	A 654	B	669	C 648
1.po 669	út655	st	623	čt659	pá655	so 659
2.po 684	út 662	st	654	čt 633	pá 648	so 662
7.neděle	A 655	B	665	C 655
1.po 659	út655	st	684	čt661	pá684	so	655
2.po 684	út662	st	654	čt669	pá655	so	661
8.neděle	A 657	B655	C651
1.po 655	út659	st 656	čt652	pá651	so 648
2.po 656	ůt651	st 652	Čt685	pá653	so 658
9.neděle A 684 B 652 C 647
1.po 648	út 666	st 604	čt 648	pá 649	so 659
2.po 657	út 655	st 604	čt 604	pá 684	so 652
10.neděle A 662 B 669	C652
1.po 633	út684	st 656	čt602	pá655	so	655
2.po 654	út 655	st 659	čt 666	pá 657	so 633
11.neděle A 685	B652	C665
1.po 651	út649	st 648	Čt659	pá633	so 633
2.po 663	út 664	st 653	čt 651	pá 685	so 663
12.neděle A 663,666	B656	C658
1.po 656	út642	st 656	čt659	pá648	so 644
2.po 663	út655	st 684	čt661	pá663	so 661
13.neděle A 652	B659	C622
1.po 655	út654	st 633	čt663	pá656	so 656
2.po 665	út 662	st 663	čt 684	pá 684	so 602
5. neděle	A 623	B623	C659
po 623	út659	st 686	čt651	pá659 so 625
6. neděle	A 628	B612	C628
po 621	út 622	st 623	

slavnost Nanebevstoupení Páně 629 pá 629 so 629			
7. neděle	A 657	B621	C621
po 629	út 629	st 629	čt668 pá649 so 621
slavnost Seslání Ducha Svatého- vigilie, den slavnosti 626

Slavnosti
•	Nejsvětější Trojice	A 653 B 659 C 656
•	Těla a Krve Páně	633
•	Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A 649 B 656 C 672/3
×