HUDBA PŘI LITURGII

Popeleční středa:

Začátek – kancionál 303

odpadá úkon kajícnosti i Kyrie-rovnou vstupní modlitba

2 čtení

Žalm 51 strana 115

Před evangeliem verš : Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův

K popelci : Komenský (úpr. B. Korejs): Soudce všeho světa, Bože, Duše Kristova, Jenž jsi trpěl za nás, kancionál 320 latinsky

Ordó 504

Obětování kancionál 303 další sloky

Otčenáš

Přijímání:

 kancionál 303

Ó, Beránku nevinný

O, bone Jesu

Závěr: 317

×